Leader Dredger Co., Ltd
Μα ελτε σε επαφ με

Υπεθυνο : Victor Lee

Τηλεφωνικ νομερο : +8613220731669

Free call
Leader Dredger Co., Ltd

Co. κουκκιστηριν ηγετν, ΕΠΕ.

Leader Dredger Co., Ltd
<-Video Images->
Στοιχεα Εταιρα:
Κρια Αγορ: Βρεια Αμερικ, Ντια Αμερικ, Δυτικ Ευρπη, Ανατολικ Ευρπη, Ανατολικ Ασα, Νοτιοανατολικ Ασα, Μση Ανατολ, Αφρικ, Ωκεανα, Σε λο τον κσμο
Εδο Επιχερηση: Κατασκευαστ
Μρκε: Κουκκιστρι ηγετν Αριθμ Υπαλλλων: 50~100
Ετσιε πωλσει: 10,000,000-50,000,000 Ιδρθηκε το: 1986
Εξαγωγ pc: 80% - 90%
Γρο εργοστασων > Ποιοτικ λεγχο >
Εισαγωγ

Η Co. ηγετν Weifang, καθιερθηκε το 1986, χει τρει κλδου:

1. Co. κουκκιστηριν ηγετν Weifang,
Κυρω για τη διφορη παραγωγ κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν μεγθου: εμαστε η μεγαλτερη κατασκευ για τη CSD


2. Εργοστσιο σωλνων και floaters ηγετν Weifang.
Κυρω για το σωλνα UHMWPE, τη λαστιχνια μνικα και floater την παραγωγ που ταιριζουν με τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν.

3. Επιχερηση διεθνο εμπορου ηγετν Weifang.
Κυρω για το διεθν μρκετινγκ και την εξαγωγ για τα κουκκιστρια, τη σωλνωση, τα μηχανματα κ.λπ. κατασκευ.
Ο ηγτη Weifang ομο εναι η μνη επαγγελματικ κινεζικ κατασκευ για την παραγωγ κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν που συνδυζουν: Σχδιο και reserch, παραγωγ, εξαγωγ και μετ απ την υπηρεσα πληση.
Η κινεζικ κατασκευ βυθοκρων που χει πολλ υποκαταστματα στην Ασα, τη Ρωσα, μσο-ανατολικ, τι χρε τη Αφρικ κ.λπ.
Η κινεζικ κατασκευ που κρατον τη μεγαλτερη πληση anualy για τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν.
Το κουκκιστρι ηγετν, το Μρτιο μχρι να παγκοσμω δισημο εμπορικ σμα, εναι η ιδανικ επιλογ σα για την εκβθυνση των μηχανημτων!

Πληροφορίες επιχείρησης κουκκιστηριών ηγετών

Ιστορα
Ιστορα του κουκκιστηριο ηγετν
Η Co. ηγετν, καθιερθηκε το 1986, χουμε συσσωρεσει την πλοσια εμπειρα παραγωγ για περισστερο απ 20 τη.
χουμε επενδσει βαρι στην καινοτομα και την Ε&Α Συνεχ βελτιστε τα προντα μα για να συναντσετε λα τα περιβλλοντα κατασκευ.
Το κουκκιστρι ηγετν ανπτυξε ανεξρτητα <<χρισε το κουκκιστρι>> για να λσει το πρβλημα τη ενοχλητικ μεταφορ.
Το κουκκιστρι ηγετν πωλε τον εξοπλισμ εκβθυνση στον κσμο. Το κουκκιστρι ηγετν, με πολλ τη εμπειρα παραγωγ, ρχισε το 2000. Κθε κουκκιστρι που γνεται προσαρμζεται σμφωνα με τι ανγκε πελατν. Σμφωνα με τα διαφορετικ περιβλλοντα κατασκευ, το κουκκιστρι ηγετν εναι το καταλληλτερο για του πελτε. Η εκβθυνση του εξοπλισμο εναι αληθιν να πελτη-κεντρικ ναυπηγεο.
Οι τιμ κουκκιστηριν του κουκκιστηριο ηγετν εναι πολ ανταγωνιστικ, και η δυναττητα να προσαρμοστε ο εξοπλισμ χει κερδσει το κουκκιστρι ηγετν μια υψηλ φμη στη διεθν αγορ.

Πρτυπα κουκκιστηριν ηγετν
Γργορη απντηση στα αιτματα πελατν
Ανταγωνιστικ τιμολγηση
Σντομοι χρνοι παρδοση λγω των σκαφν αποθεμτων
Αποδεδειγμνη και δοκιμασμνη τεχνολογα αξιοπιστα,
Συνεχ ανπτυξη προντο
Ανταλλαξιμτητα των σκαφν, πλρωμα, εφεδρεε, εξοπλισμ
Χαμηλ κστη συντρηση
Εγγυημνη απδοση
Συγκριτικ μτρηση επιδσεων για τη βιομηχανα
Υψηλ αξα μεταπληση

Το κουκκιστρι ηγετν χει τα υψηλτερα ποιοτικ πρτυπα για τη βλτιστη απδοση, τη μικρ κατανλωση καυσμων, και το μικρ σχδιο και τα κστη συντρηση. χουμε πολλ τη εμπειρα στην εφαρμοσμνη μηχανικ, την κατασκευ και τη δοκιμ αυτν των τυποποιημνων φλουδν.

Υπηρεσα
Κθε κριο κουκκιστρι εναι εξοπλισμνο με τα ακλουθα παγκσμια ποιτητα συστατικ:
- Μηχαν ΓΑΤΝ CUMMINS/(αρχικ και βοηθητικ) - ΗΠΑ
- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ αντλα τεχνολογα
- Υδραυλικ σστημα REXROTH - Γερμανα
- ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ σστημα-Γερμανα
Τα ανωτρω μρη χουν μια εν του υποστριξη εξουσιοδτηση και διρκεια ζω κατασκευαστν.

Το κουκκιστρι ηγετν θα παρσχει πρν πωλε το προν:
1, διαβολευση και υπηρεσε σχεδου
2, παρχουν την υποστριξη προγρμματο βασισμνη στι συνθκε εργασα του πελτη
3, προβανουν στι συστσει εξαρτημτων βασισμνε στι απαιτσει πελατν
4, οδηγ εγκαταστσεων περιοχν
5, γενικ διρθωση
6, κατρτιση προ-εργασα
7, ακολουθντα υπηρεσα καθοδγηση
8, παρχουν τι μεταπωλσει εν του
9, παρχουν τα μνιμε εξαρτματα τι συμβουλευτικ υπηρεσε

Κουκκιστρι και πρτυπο νομα:
Παργουμε τα ακλουθα μεγθη και τα πρτυπα κουκκιστηριν ω εξ:
LD800 (10>>/8>>)
LD1000 (12>>/10>>)
LD1200 (14>>/12>>)
LD2200 (16>>/14>>)
LD3200 (18>>/16>>)
LD3700 (20>>/18>>)
LD4500 (22>>/20>>)
LD5500 (24>>/22>>)
LD8500 (30>>)
LD12000 (32>>), κ.λπ.

Παρδοση του κουκκιστηριο:
Προκειμνου να μειωθε ο χρνο παρδοση, χουμε 1 2 αποθματα κθε κουκκιστηριο στο εργοστσιο, το οποο εναι κατλληλο για του πελτε να παραδσουν στου πελτε μα αμσω μετ απ την πληρωμ τη κατθεση, η οποα μα χει κερδσει μια καλ φμη.

Ελεθερε συνλευση και η Επιτροπ των κουκκιστηριν μετ απ την αγορ:
Συγκεντρνουμε λα τα κουκκιστρια για του πελτε μα δωρεν επνω στην φιξη, χωρ οποιεσδποτε επαγγελματικ αμοιβ. Ο πελτη εναι μνο αρμδιο για τη στιση, τη στγαση και την ασφλεια τη ομδα μα κατ τη διρκεια τη συνλευση τη περιοχ του.

Η ομδα μα
Ομδα κουκκιστηριν ηγετν
Το ναυπηγεο μα χουμε περισστερο απ 400 προσωπικ.
Περισστεροι απ 70 μηχανικο και τεχνικο, συμπεριλαμβανομνων των αντερων μηχανικν, ενδιμεσων διφορη παραγωγ και τεχνικ προσωπικ.

Ε&Α

Διφορη παραγωγ και τεχνικ προσωπικ 78 νθρωποι, συμπεριλαμβανομνων 12 αντερων τεχνικν, 20 τεχνικο, 46 μηχανικο (συμπεριλαμβανομνου του πρεσβυτρου 11, του μεσζοντο 9, τα αρχικ 26)

  • Jorge

    Jorge
  • Apurkiss Kilani Khalifa

    Apurkiss
Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα