Leader Dredger Co., Ltd

24 ντσα - υδραυλικ σστημα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν υψηλ αποδοτικτητα για την εκβθυνση μμου

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD4500
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν ντσα: 22 ~ 20 ντσα
Τπο δναμη: Diesel Βθο εκβθυνση (μ): 15
Κρια δναμη μηχανν (KW): 895 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 298
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 500 Εφαρμογ: Λμνη, λμνη, παραλα
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
Υψηλ φω:

cutterhead βυθοκρο αναρρφηση

,

μηχαν εκβθυνση μμου

Περιγραφ προντων

24 ντσα - υδραυλικ σστημα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν υψηλ αποδοτικτητα για την εκβθυνση μμου

1. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν χρησιμοποιεται ευρω σε διαδικασε εκβθυνση και αποκατσταση στι λμνε, τι λμνε, του ποταμο, και του ωκεανο.

Κατ' αρχ, το βθο και η απσταση απαλλαγ του ποταμο πρπει να καθοριστον για να καθορσουν το μγεθο του κουκκιστηριο. Το κεφλι κοπτν του κουκκιστηριο αναρρφηση κοπτν που σχεδιζεται απ το κουκκιστρι ηγετν μπορε να αντικατασταθε αν πσα στιγμ για να ικανοποισει του διαφορετικο ρου ιζημτων στο καττατο σημεο του ποταμο.

Η απσταση απαλλαγ ιζημτων του κουκκιστηριο αναρρφηση κοπτν συσχετζεται μεσα με την αντλα ιζημτων του κουκκιστηριο, και η μεγαλτερη αναρρφηση χει μια μεγαλτερη απσταση απαλλαγ ιζημτων

2. Περπου κουκκιστρι ηγετν:

1. Πνω απ 20 τη εμπειρα παραγωγ

2. Συνεργαστετε με πολλ εθνικ ιδρματα σχεδου στην Κνα για να ενημερσετε περιοδικ το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μα


3. Η οργνωση διακλαδζεται στην Ασα, τη Ρωσα, την Αφρικ, τη Μση Ανατολ και λλε χρε για να εξασφαλσει τι μπορον γργορα να ανταποκριθον στι ανγκε πελατν

4. Περισστερα απ 100 κουκκιστρια χουν παραχθε μχρι στιγμ
5. Εφευρτη του μορφωματικο κουκκιστηριο αναρρφηση κοπτν


6. Εσταση στο σχδιο και την κατασκευ των μσων και μεγλων κουκκιστηριν


7.7x24 υπηρεσα μεταπωλσεων ωρν


8 περισστερο στρεφμαστε στην ποιοτικ κατασκευ

3. Κουκκιστρι Desgin αναρρφηση κοπτν

Κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών κουκκιστηριών ηγετών desgin

o Ο κπτη κνηση υδραυλικν αντλιν, βαρολκα ξεχορταριζει του κριο

o Η κρια μηχαν οδηγε την αντλα μσω του κιβωτου ταχυττων

o αντλα μσα engineroom

o Σχδιο τη υψηλν μεγλη τηλεφωνικ απσταση παραγωγ και τη αξιοπιστα, εκολο λεγχο, απλ συντρηση

o Αυστραλιαν αντλα τεχνολογα

o Δισημο ηλεκτρικ σστημα ευρωπακ-εμπορικν σημτων και υδραυλικ σστημα

o Μηχανοστσιο μεγλο και δροσερ, και εκολο να διατηρσει

o Ο βυθοκρο μπορε να εξοπλιστε με διφορε επιλογ πω

Οι βραχονε αγκρων/ξεχορταριζουν τι μεταφορ/αυξνοντα το βθο εκβθυνση/το συμπληρωματικ station/GPS σστημα εκβθυνση μνο-Propell/αντλιν

4. ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΚΟΥΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ LD4500IP ΗΓΕΤΩΝ

Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο μγιστο μγμα βθου εκβθυνση (μ) 15m
ικαντητα (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h
Τρπο αντλιν εκβθυνση 550/500mm (22>>/20>>)

Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ) 37m
Ερο (μ) 7.6m
λξη (μ) 1.6m
Απσταση απαλλαγ (μ) 1500m
Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ) 185MT
Μκο σκαλν 21m

Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.

Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h

Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins)

Cummins KTA38 895KW CAT3512C 955KW

Μηχαν Auxlary ΓΤΑ C9.3 325KW τη Cummins NT8500 298KW
Συνολικ κατανλωση καυσμων

≤167kg/hr

≤59.6kg/hr

Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη 30kw (40Hp)

5. Χαρακτηριστικ γνωρσματα:

Εκολο να συγκεντρσει και να αποσυναρμολογσει Προηγμνο σχδιο profssional
Παραδστε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα Ανταλλακτικ διαθσιμα
Μια λειτουργα ατμων Εντελ δοκιμασμνο πριν απ το deliverie
Προηγμνο υδραυλικ σστημα με τον κλιματισμ
Δροσισμνε νερ μηχαν diesel Προσαρμογ μετ απ την απατηση των χρηστν

6. Τα μρη μα

Μέρη κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών κουκκιστηριών ηγετών

- Μηχαν τη CUMMINS (αρχικ και βοηθητικ) - ΗΠΑ

- Τεχνολογα αντλιν WARMAN - Αυστραλα

- REXROTH υδραυλικ σστημα - Γερμανα

- ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ σστημα-Γερμανα

Τα ανωτρω μρη χουν μια εν του υποστριξη εξουσιοδτηση και διρκεια ζω κατασκευαστν.

7. Υδραυλικ σστημα: Γερμανικ υδραυλικ μρη εμπορικν σημτων:

Για να οδηγσει: 1 επιγραφ κοπτν, 1 βαρολκο σκαλν, 2 δευτερεοντα βαρολκα, 2 ξεχορταριζει κριο, 2 υδραυλικ αντλε, και πολλ υδραυλικ βαλβδε που η πρσθετη αντλα κτακτη ανγκη μπορε να οδηγσει λα τα υδραυλικ μρη χρησιμοποιντα το πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη.

8. Πελτη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν

Πελάτης κουκκιστηριών ηγετών

10. Χρνο παραγωγ:

Καμπνα και καθιστικ χειριστν


Διαθσιμο στο απθεμα, 120-160 εργσιμε ημρε εν χι διαθσιμο.

11. Παρδοση:

Φερμνο απ τα φορτηγ στο θαλσσιο λιμνα φρτωση, και πειτα με τα μαζικ σκφη στο θαλσσιο λιμνα προορισμο.

Κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ