Leader Dredger Co., Ltd

Εκολο βυθοκρο αναρρφηση Cutterhead συντρηση αντλιν γερανν γεφυρν

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD1200
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 12 ~ 14Inch Βθο εκβθυνση (μ): 14
Κρια δναμη μηχανν (KW): 601 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 160
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 350 Εφαρμογ: Εκβθυνση ποταμν, εκβθυνση λιμνν
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
νομα: εξοπλισμ εκβθυνση μμου
Υψηλ φω:

αυτοπροωθομενο κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

,

Κουκκιστρι ηγετν

Περιγραφ προντων

χετε το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν γερανν γεφυρν στην εκολη συντρηση αντλιν

1. Χαρακτηριστικ γνρισμα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν:

1. Η μφυτη σταθερτητα, μπορε να χρησιμοποιηθε στο ημι-προστατευμνο νερ.


2. Πολ κατλληλο για του πρτου ιδιοκττε και χειριστ-εκολο να εκπαιδεσουν και να λειτουργσουν.


3. Σχετικ χαμηλ αρχικ επνδυση, μακροπρθεσμη χρση.


4. Εκολο να μεταφρει στην εθνικ οδ απ το φορτηγ.


5. Ιδανικ επιλογ για τι λμνε, τι λμνε, του ποταμο και τα μνο-ρυθμισμνα προγρμματα κυβερνητικ εκβθυνση

2. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν ηγετν

Επιχείρηση κουκκιστηριών ηγετών

1. χουμε ναν τομα πνω απ 10.000 τετραγωνικν μτρων, των εργαστηρων και των προηγμνων εγκαταστσεων για να χτσουμε τα κουκκιστρια.

2. Εκτιμομε την ανπτυξη τη επιστημονικ ρευνα και καθιερνουμε τι στρατηγικ συνεργασε με σημαντικ ερευνητικ ργανα.

3. Με το CAD-βοηθημνο κντρο Ε&Α σχεδου και το φυσικ εργαστριο μεωση, μπορομε να διατυπσουμε τι λογικ και πρακτικ λσει σμφωνα με τι τεχνικ απαιτσει του πελτη και το χρο εργασα, και να καθιερσουν επση και να βελτισουμε το αρχεο εξοπλισμο και το σστημα υπηρεσιν, που εστιζει στον πελτη ανατροφοδοτε και που κνει τη συνεχ βελτωση προντων για να ικανοποισει τι διαφορετικ ανγκε των πελατν.

3. ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΚΟΥΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ LD1200IP ΗΓΕΤΩΝ

Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο μγιστο μγμα βθου εκβθυνση (μ)

12m

ικαντητα (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Τρπο αντλιν εκβθυνση

350/300mm

Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ)

28m

Ερο (μ)

6.8m

λξη (μ)

1.3m

Απσταση απαλλαγ (μ)

700m

Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ)

120MT

Μκο σκαλν

16m

Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.

Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins)

448kw (600hp)

δναμη ανεφοδιασμο για την αντλα βυθοκρων

Συνολικ κατανλωση καυσμων

≤89kg/hr

Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη

22kw (30Hp)

4. Υπηρεσα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν LD1200 ηγετν:

1. Θα παρσχουμε 12 μνε τη εξασφλιση ποιτητα τη μηχαν diesel, τη γενντρια, του κιβωτου εργαλεων, του υδραυλικο συστματο και του συστματο ελγχου δωρεν

2. 24ωρη υπηρεσα μεταπωλσεων.

3. Οι μηχανικο μπορον να επιβιβαστον στο σκφο για την εγκατσταση και να εκπαιδεσουν του χειριστ

4. χουμε δοκιμσει και μαστε κατλληλοι τεχνικο και του μηχανικο που μπορον να σχεδισουν τι λογικ και εφικτ λσει σμφωνα με τι απαιτσει πελατν και τι συνθκε εργασα

5. Χρνο παραγωγ:

Κθε σειρ κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν θα χει να στο απθεμα, το οποο εναι κατλληλο για τη γργορη παρδοση.


Αλλ ταν το περιβλλον κατασκευ εναι σνθετο και τα κουκκιστρια συνθεια απαιτονται, χρειαζμαστε συνθω 1 ω 3 μνε στα προντα.

Το κουκκιστρι κοπτν κουκκιστηριν ηγετν suciton εναι φορητ και μπορε να μεταφερθε και να αποσυντεθε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα και το δαφο.

6. Παρδοση:

Εύκολος βυθοκόρος αναρρόφησης Cutterhead συντήρησης αντλιών γερανών γεφυρών 1

Φερμνο απ τα φορτηγ στο θαλσσιο λιμνα φρτωση, και πειτα με τα μαζικ σκφη στο θαλσσιο λιμνα προορισμο.

7. Περπου πελτη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

Πελάτης κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών

8. Μικρ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου

Μικρός συνιστώμενος κουκκιστήρι εξοπλισμός αναρρόφησης κοπτών άμμου για την εφαρμοσμένη μηχανική εκβάθυνσης - κουκκιστήρι ηγετών

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ