Leader Dredger Co., Ltd

14 τα μτρα στρνουν με μμο τον κριο εξοπλισμ εκβθυνση

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD1200
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 12 ~ 14Inch Βθο εκβθυνση (μ): 14
Κρια δναμη μηχανν (KW): 601 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 160
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 350 Εφαρμογ: Εκβθυνση ποταμν, εκβθυνση λιμνν
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
νομα: εξοπλισμ εκβθυνση μμου
Υψηλ φω:

κουκκιστρι μμου

,

κουκκιστρι κοπτν

Περιγραφ προντων

Κριο εκβθυνση κοπτν αναρρφηση εξοπλισμ εκβθυνση υψηλ επδοση κατανλωση καυσμων κουκκιστηριν χαμηλ

1. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν

Αναπληρσιμα δντια κοπτν


Τα δντια κοπτν καθορζονται στο κεφλι κοπτν απ τη σνδεση μπουλονιν. Επομνω, ανλογα με το υλικ που εκβαθνεται, μπορον να ανταλλαχθον εκολα μεταξ των τριν διαφορετικν τπων να αντικατασταθον ταν φοριται.


Υδραυλικ προθηση


Ο υδραυλικ προωστρα κουκκιστηριν LD1200 ηγετν εγκαθσταται στο πσω μρο του πκτωνα. Αυτ το καθιστ εκολο να ελιχτε γρω απ την περιοχ εκβθυνση χωρ την ανγκη για τι βρκε υποστριξη και τι συμπληρωματικ δαπνε

2. Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν LD1200 ηγετν εναι εξοπλισμνο με την περισστερη προηγμνη τεχνολογα, συμπεριλαμβανομνων των ακλουθων κριων χαρακτηριστικν γνωρισμτων:

1. Χαμηλτερη αρχικ επνδυση για να λβει το ισχυρ και αξιπιστο κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν
2. Σστημα ελγχου, μηχαν και μηχανικ συστατικ που χρησιμοποιονται ειδικ για τον ποταμ, λμνη, περιβλλον λιμνν
3. Το απλ σχδιο το κνει το ιδανικ κουκκιστρι για πρτη φορ
4. Τραχ και αξιπιστο κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν με το σντομο χρνο διακοπ και την καθημεριν συντρηση

5. Φορητ σχδιο, κατλληλο για τη μεταφορ και την εγκατσταση

3.About πελτη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

14 τα μέτρα στρώνουν με άμμο τον κύριο εξοπλισμό εκβάθυνσης 0

4. ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΚΟΥΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ LD1200IP ΗΓΕΤΩΝ

Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο βθο εκβθυνση (μ)

12m

ικαντητα (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Τρπο αντλιν εκβθυνση

350/300mm

Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ)

28m

Ερο (μ)

6.8m

λξη (μ)

1.3m

Απσταση απαλλαγ (μ)

700m

Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ)

120MT

Μκο σκαλν

16m

Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.

Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h)

1200m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

240m ^3 /h

Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins)

448kw (600hp)

δναμη ανεφοδιασμο για την αντλα βυθοκρων

Συνολικ κατανλωση καυσμων

≤89kg/hr

Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη

22kw (30Hp)

5. Περπου κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν ηγετν

14 τα μέτρα στρώνουν με άμμο τον κύριο εξοπλισμό εκβάθυνσης 1

Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν χει τα χαρακτηριστικ τη ισχυρ γεωγραφικ προσαρμοστικτητα περιβλλοντο, τη απλ δομ, τη εκολη συντρηση, τη αξιπιστη απδοση, τη μακρι ζω υπηρεσιν, του χαμηλτερου κστου, και του μεγλου φρτου εργασα (1000 ω 4000 κυβικ μτρα αν ημρα). Ιδανικ για την μμο. Μπορε επση να χρησιμοποιηθε για την αλατισμνη μεταλλεα στι αλατισμνε λμνε, τα αραι παρκτια και κανλια ποταμν, τη σκληρ μεταλλεα κοιτν του ποταμο, τη βελτωση υδτινων οδν και την ανπτυξη. Η σκβοντα μμο μετ απ να κοσκινσει και το χωρισμ εναι καθαρ και χωρ ακαθαρσε, το οποο εναι μια ιδανικ επιλογ για τη Οικοδομικ Βιομηχανα.

Αξιπιστο και αποδοτικ


Το κουκκιστρι ηγετν εναι γνωστ για τη στερε δομ, την αξιπιστη λειτουργα και τη σημαντικ απδοσ του. Μχρι σμερα, το κουκκιστρι ηγετν χει παρσχει περισστερα απ 100 κουκκιστρια παγκοσμω. Με την πλοσια εμπειρα στο σχδιο και την παραγωγ, μπορομε να παρχουμε σε σα τον ιδανικ εξοπλισμ εκβθυνση

Υποστριξη υπηρεσιν


Το κουκκιστρι ηγετν μπορε να παρχει την επαγγελματικ υποστριξη συντρηση, τα επιμορφωτικ προγρμματα εξοπλισμο, και τι εκβαθνοντα συμβουλευτικ υπηρεσε.


Και χειρωνακτικ καθοδγηση και ανθεση του εξοπλισμο

6. Χρνο παραγωγ:

Κθε σειρ κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν θα χει να στο απθεμα, το οποο εναι κατλληλο για τη γργορη παρδοση.


Αλλ ταν το περιβλλον κατασκευ εναι σνθετο και τα κουκκιστρια συνθεια απαιτονται, χρειαζμαστε συνθω 1 ω 3 μνε στα προντα.

Το κουκκιστρι κοπτν κουκκιστηριν ηγετν suciton εναι φορητ και μπορε να μεταφερθε και να αποσυντεθε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα και το δαφο.

7. Παρδοση:

14 τα μέτρα στρώνουν με άμμο τον κύριο εξοπλισμό εκβάθυνσης 2

Φερμνο απ τα φορτηγ στο θαλσσιο λιμνα φρτωση, και πειτα με τα μαζικ σκφη στο θαλσσιο λιμνα προορισμο.

8. Μικρ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου

Μικρός συνιστώμενος κουκκιστήρι εξοπλισμός αναρρόφησης κοπτών άμμου για την εφαρμοσμένη μηχανική εκβάθυνσης - κουκκιστήρι ηγετών

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ