Leader Dredger Co., Ltd

Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν δο ανεξρτητο μηχανν diesel

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD4500
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν ντσα: 22 ~ 20 ντσα
Τπο δναμη: Diesel Βθο εκβθυνση (μ): 15
Κρια δναμη μηχανν (KW): 895 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 298
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 500 Εφαρμογ: Λμνη, λμνη, παραλα
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
Υψηλ φω:

κουκκιστρι αναρρφηση μμου

,

μηχαν κουκκιστηριν μμου

Περιγραφ προντων

Εξοπλισμνο με δο ανεξρτητε μηχαν diesel, κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν με την ισχυρ αναρρφηση

1. Περπου μρη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν

Μέρη κουκκιστηριών αναρρόφησης κοπτών κουκκιστηριών ηγετών

Μηχαν τη CUMMINS (αρχικ και βοηθητικ) - ΗΠΑ
Τεχνολογα αντλιν WARMAN - Αυστραλα
REXROTH υδραυλικ σστημα - Γερμανα
ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ σστημα-Γερμανα
Τα ανωτρω μρη χουν μια εν του υποστριξη εξουσιοδτηση και διρκεια ζω κατασκευαστν.

2. Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν μμου κουκκιστηριν LD4500 ηγετν εναι εξοπλισμνο με την περισστερη προηγμνη τεχνολογα, συμπεριλαμβανομνων των ακλουθων κριων χαρακτηριστικν γνωρισμτων:

1. Χαμηλτερη αρχικ επνδυση για να λβει το ισχυρ και αξιπιστο κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

2. Σστημα ελγχου, μηχαν και μηχανικ συστατικ που χρησιμοποιονται ειδικ για τον ποταμ, λμνη, περιβλλον λιμνν

3. Το απλ σχδιο το κνει το ιδανικ κουκκιστρι για πρτη φορ

4. Τραχ και αξιπιστο κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν με το σντομο χρνο διακοπ και την καθημεριν συντρηση

5. Φορητ σχδιο, κατλληλο για τη μεταφορ και την εγκατσταση

3. Περπου επιχερηση κουκκιστηριν ηγετν:

Κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών δύο ανεξάρτητο μηχανών diesel 1

Υποστριξη υπηρεσιν


Το κουκκιστρι ηγετν μπορε να παρχει την επαγγελματικ υποστριξη συντρηση, τα επιμορφωτικ προγρμματα εξοπλισμο, και τι εκβαθνοντα συμβουλευτικ υπηρεσε.


Και χειρωνακτικ καθοδγηση και ανθεση του εξοπλισμο

Αξιπιστο και αποδοτικ


Το κουκκιστρι ηγετν εναι γνωστ για τη στερε δομ, την αξιπιστη λειτουργα και τη σημαντικ απδοσ του. Μχρι σμερα, το κουκκιστρι ηγετν χει παρσχει περισστερα απ 100 κουκκιστρια παγκοσμω. Με την πλοσια εμπειρα στο σχδιο και την παραγωγ, μπορομε να παρχουμε σε σα τον ιδανικ εξοπλισμ εκβθυνση

Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν χει τα χαρακτηριστικ τη ισχυρ γεωγραφικ προσαρμοστικτητα περιβλλοντο, τη απλ δομ, τη εκολη συντρηση, τη αξιπιστη απδοση, τη μακρι ζω υπηρεσιν, του χαμηλτερου κστου, και του μεγλου φρτου εργασα (1000 ω 4000 κυβικ μτρα αν ημρα). Ιδανικ για την μμο. Μπορε επση να χρησιμοποιηθε για την αλατισμνη μεταλλεα στι αλατισμνε λμνε, τα αραι παρκτια και κανλια ποταμν, τη σκληρ μεταλλεα κοιτν του ποταμο, τη βελτωση υδτινων οδν και την ανπτυξη. Η σκβοντα μμο μετ απ να κοσκινσει και το χωρισμ εναι καθαρ και χωρ ακαθαρσε, το οποο εναι μια ιδανικ επιλογ για τη Οικοδομικ Βιομηχανα.

4. Υδραυλικ σστημα: Γερμανικ υδραυλικ μρη εμπορικν σημτων:

Για να οδηγσει:
1 επιγραφ κοπτν
1 βαρολκο σκαλν
2 δευτερεοντα βαρολκα
2 ξεχορταριζουν του κριο
2 υδραυλικ αντλε
και πολλ υδραυλικ βαλβδε που η πρσθετη αντλα κτακτη ανγκη μπορε να οδηγσει λα τα υδραυλικ μρη χρησιμοποιντα το πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη

4. ΤΕΧΝΙΚΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣ ΚΟΥΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ LD4500IP ΗΓΕΤΩΝ

Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο βθο εκβθυνση (μ)

15m

ικαντητα (m/h)

4500m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

900m ^3 /h

Τρπο αντλιν εκβθυνση

550/500mm (22>>/20>>)

Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ)

37m

Ερο (μ)

7.6m

λξη (μ)

1.6m

Απσταση απαλλαγ (μ)

1500m

Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ)

185MT

Μκο σκαλν

21m

Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.

Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h)

4500m ^3 /h

Στερε ικαντητα (περ.)

900m ^3 /h

Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins)

Cummins KTA38 895KW CAT3512C 955KW

Μηχαν Auxlary

ΓΤΑ C9.3 325KW τη Cummins NT8500 298KW

Συνολικ κατανλωση καυσμων

≤167kg/hr, ≤59.6kg/hr

Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη

30kw (40Hp)

8. Πελτη κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν κουκκιστηριν ηγετν

Πελάτης κουκκιστηριών ηγετών

9. Χρνο παραγωγ:

Κθε σειρ κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν θα χει να στο απθεμα, το οποο εναι κατλληλο για τη γργορη παρδοση.


Αλλ ταν το περιβλλον κατασκευ εναι σνθετο και τα κουκκιστρια συνθεια απαιτονται, χρειαζμαστε συνθω 1 ω 3 μνε στα προντα.

Το κουκκιστρι κοπτν κουκκιστηριν ηγετν suciton εναι φορητ και μπορε να μεταφερθε και να αποσυντεθε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα και το δαφο.

10. Παρδοση:

Φερμνο απ τα φορτηγ στο θαλσσιο λιμνα φρτωση, και πειτα με τα μαζικ σκφη στο θαλσσιο λιμνα προορισμο.

Κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών

11. Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

Κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών δύο ανεξάρτητο μηχανών diesel 4

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ