Leader Dredger Co., Ltd

διπλ κουκκιστρι αντλιν σκαλν 31m για του θαλσσιου ποταμο λιμνων

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD12000
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να σκφο
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Διπλ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αντλιν Τπο δναμη: Diesel
ΙΝΤΣΑ: 32 ντσα Βθο εκβθυνση (μ): 18
Κρια δναμη μηχανν (KW): 1825 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 994
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 800 Εφαρμογ: Εκβθυνση κοραλλιν, εκβθυνση λιμνων
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
Υψηλ φω:

διπλ κουκκιστρι αντλιν σκαλν 31m

,

Θαλσσιο διπλ κουκκιστρι αντλιν λιμνων

,

Διπλ κουκκιστρι μμου ποταμν αντλιν

Περιγραφ προντων

Λιμνε και μαρνα σχεδου συνθεια που εκβαθνουν το διπλ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αντλιν

1. Γιατ επιλξτε το διπλ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αντλιν κουκκιστηριν ηγετν;

a. Εξοπλισμνο με δο ανεξρτητε μηχαν diesel για να προβλψει τη σταθερ εξουσα

b. Προσαρμοσμνο σχδιο σχεδου, ριστη ολοκλρωση προγρμματο

c. Το κουκκιστρι χει το χαμηλ κστο επνδυση και τη γργορη αποδοτικτητα.

d. Το σμα κουκκιστηριν υιοθετε να μορφωματικ σχδιο για την εκολη μεταφορ

e. Η χαρακτηριστικ χρση του κουκκιστηριο αναρρφηση κοπτν εναι μσου μεγθου προγρμματα ναυσιπλοα στου λιμνε, του λιμνε, του ποταμο και τι πλωτ οδο.

διπλό κουκκιστήρι αντλιών σκαλών 31m για τους θαλάσσιους ποταμούς λιμένων 0

2. Περπου διπλ υπηρεσα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν αντλιν κουκκιστηριν ηγετν

Το κουκκιστρι ηγετν υπσχεται να παρχει τι ειδικ και περιεκτικ υπηρεσε καθ' λη τη διρκεια τη ζω του. Μπορε περαιτρω να επεκτενει τη ζω υπηρεσιν τη μηχαν, να μεισει το συνολικ κστο, και οι πελτε βοθεια λαμβνουν τη μγιστη απδοση τη επνδυση.

2. Κατρτιση: Το κουκκιστρι ηγετν παρχει τι υψηλ ποιτητα και προηγμνε εκπαιδευτικ υπηρεσε για του χειριστ τομων για να εξασφαλσει τι το πλρωμα ενεργοποιε το κουκκιστρι κατ τρπο αποδοτικ για να επιτχει την καλτερη παραγωγ. Η υποστριξη κκλων ζω του κουκκιστηριο ηγετν επιτρπει επση στου χειριστ για να διατηρσει τη διρκεια και την αξιοπιστα του συστματο μσω μια σειρ επαγγελματικν υπηρεσιν.

3. Συντρηση και υπηρεσα μεταπωλσεων: Εμαστε πντα τοιμοι να παρχουμε τι λσει και να εγγυηθομε οποιεσδποτε αποτυχε. Περιλαμβνει την προσοχ στη σταθερτητα του συστματο και το γργορο ανεφοδιασμ των ανταλλακτικν και τη συντρηση. Το δκτυο παγκσμια υπηρεσα του κουκκιστηριο ηγετν αποτελεται απ τα γραφεα τεχνικν, αγοραστν και τοπικ υπηρεσα, τα οποα μπορον να εξασφαλσουν την καλτερη υπηρεσα σε σντομο χρονικ διστημα.

3. Τεχνικ προδιαγραφ κουκκιστηριν LD12000 ηγετν

A . Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο μγιστο μγμα βθου εκβθυνση (μ) 20m
ικαντητα (m/h) 12000m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 2000m ^3 /h
Τρπο αντλιν εκβθυνση 800/800mm (32 "/32>>)

B . Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ) 49m
Ερο (μ) 9.4m
λξη (μ) 1.8m
Απσταση απαλλαγ (μ) 2300m
Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ) 420MT
Μκο σκαλν 31m

C . Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 12000m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 2000m ^3 /h


D . Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins) Cummins Q60 1864kw
Μηχαν Auxilary Cummins KTA38 895KW
Συνολικ κατανλωση καυσμων ≤386kg/hr
Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη 45kw (60Hp)

4. Μετ απ την υπηρεσα πληση

Εκολο να συγκεντρσει και να αποσυναρμολογσει Προηγμνο σχδιο profssional
Παραδστε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα Ανταλλακτικ διαθσιμα
Μια λειτουργα ατμων Εντελ δοκιμασμνο πριν απ το deliverie
Προηγμνο υδραυλικ σστημα με τον κλιματισμ
Δροσισμνε νερ μηχαν diesel Προσαρμογ μετ απ την απατηση των χρηστν

5. Τα μρη μα

- Μηχαν τη Cummins (αρχικ και βοηθητικ) - ΗΠΑ

- Τεχνολογα αντλιν Warman - Αυστραλα

- Υδραυλικ σστημα Rexroth - Γερμανα

- Σνιντερ ηλεκτρικ σστημα-Γερμανα

Τα ανωτρω μρη χουν μια εν του υποστριξη εξουσιοδτηση και διρκεια ζω κατασκευαστν.


6. Κοιν πρβλημα

Q1: Εναι το κουκκιστρι ηγετν αξιπιστη επιχερηση;
Το κουκκιστρι ηγετν εναι κατασκευαστ των υδραυλικν κουκκιστηριν αναρρφηση τεμνουσν μηχανν. Εναι ο μνο κατασκευαστ που ειδικεεται στην παραγωγ των κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν στην Κνα. Ενσωματνει την παραγωγ, το σχδιο, την Ε&Α, την εξαγωγ και την υπηρεσα μεταπωλσεων. Επιχειρσει παραγωγ βυθοκρων τη Κνα οι επαγγελματικτερε χουν του κλδου στην Ασα, τη Ρωσα, τη Μση Ανατολ, την Αφρικ και λλε χρε.
Q2: Πσο περπου παρδοση;
Μπορομε να παρχουμε τον εξοπλισμ μσω των εμπορευματοκιβωτων των μαζικν σκαφν σμφωνα με τι παροσε απαιτσει σα.
Το κουκκιστρι ηγετν χει πντα τα διφορα κουκκιστρια. Τα ανταλλακτικ εναι επση διαθσιμα. Επομνω, το χρνο παρδοση μπορε να κοντνουν.
Ερτηση 3: Ποια εναι η μθοδο πληρωμ;
Μπορομε να δεχτομε T/T, L/C, τη WESTERN UNION, κ.λπ.
Q4: Ποια εναι η εξουσιοδτηση;
Εν υπρχει να ποιοτικ πρβλημα κατ τη διρκεια τη περιδου εξουσιοδτηση, παρχουμε μια εν του εξουσιοδτηση και μια ελεθερη συντρηση.

7. Π να επιλξει το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

Πώς να επιλέξει το κουκκιστήρι - κουκκιστήρι ηγετών

8. Πελτη κουκκιστηριν ηγετν

Πελάτης κουκκιστηριών ηγετών

10. Παρδοση:

Φερμνο απ τα φορτηγ στο θαλσσιο λιμνα φρτωση, και πειτα με τα μαζικ σκφη στο θαλσσιο λιμνα προορισμο.

11. Εξεταστικ εικνα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

Διπλό κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών αντλιών - κουκκιστήρι ηγετών

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα