Leader Dredger Co., Ltd

Αποσπσιμο κουκκιστρι καταμαρν που εξοπλζεται με την υποβρχια αντλα βυθοκρων και το ηλεκτρικ σστημα Siemens

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD12000
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να σκφο
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Διπλ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αντλιν Τπο δναμη: Diesel
ντσα: 32 ντσα Βθο εκβθυνση (μ): 18
Κρια δναμη μηχανν (KW): 1825 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 994
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 800 εφαρμογ: Εκβθυνση κοραλλιν, εκβθυνση λιμνων
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
Υψηλ φω:

20m Detachable Catamaran Dredger

,

Siemens Detachable Catamaran Dredger

Περιγραφ προντων

Αποσπσιμο κουκκιστρι καταμαρν που εξοπλζεται με την υποβρχια αντλα βυθοκρων και το ηλεκτρικ σστημα Siemens

1. Γιατ επιλξτε το διπλ κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αντλιν κουκκιστηριν ηγετν;

Το κουκκιστρι ηγετν εναι γνωστ για την αποδοτικ, ερωστη δομ, τι ασγκριτε οικονομε κλμακα και τι χαμηλ λειτουργικ δαπνε του. Η αξιοπιστα και η ευκολα τη - - χρση εναι κατλληλε για λου του ρου. Η πι πρσφατη σειρ στοχεει να εναι πι βισιμη, ασφαλ και αποδοτικ.
Η μορφωματικ δομ του σημανει τι εναι εκολο να μεταφεθον και μπορον να διορθωθον γργορα επ του τπου εκβθυνση. Μπορον να παραδοθον με μια πλρη ενσωματωμνη συσκευασα του εξοπλισμο και των υπηρεσιν, συμπεριλαμβανομνων των βαρκν εργασα, των ανταλλακτικν, τη κατρτιση, τη διαβολευση εκβθυνση και τη υποστριξη συντρηση.

Αποσπάσιμο κουκκιστήρι καταμαράν που εξοπλίζεται με την υποβρύχια αντλία βυθοκόρων και το ηλεκτρικό σύστημα Siemens 0

2. Περπου διπλ εισαγωγ κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν αντλιν

Το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αποτελεται απ τη θαλσσια δομ χλυβα, μη-μνο-που ωθεται, αποσπσιμο, που αποτελεται απ τι θαλσσιε μηχαν, τι αντλε λσπη και τα δισημα υδραυλικ συστματα. Μπορε να προσορμσει και να στραγγξει το εκβαθυμνο νερ στι παραλιακ περιοχ και του εσωτερικο ποταμο. Υψηλτερη αποδοτικτητα εκβθυνση και υψηλτερο ποσοστ διανομ.
Μπορομε επση να παρχουμε αυτ τα προντα (προαιρετικ εξοπλισμ):
(1) πλασιο σωρν
(2) συσκευ συμπληρωματικν αντλιν (μακροπρθεσμη απαλλαγ)
(3) Tugboat/Workboat
(4) σωλνα απαλλαγ (HDPE σωλνα/επιπλον σμα/σωλνα χλυβα με τη φλντζα, λαστιχνια μνικα, επιπλον σμα)

3. Τεχνικ προδιαγραφ κουκκιστηριν LD12000 ηγετν

A . Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο μγιστο μγμα βθου εκβθυνση (μ) 20m
ικαντητα (m/h) 12000m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 2000m ^3 /h
Τρπο αντλιν εκβθυνση 800/800mm (32 "/32>>)

B . Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ) 49m
Ερο (μ) 9.4m
λξη (μ) 1.8m
Απσταση απαλλαγ (μ) 2300m
Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ) 420MT
Μκο σκαλν 31m

C . Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 12000m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 2000m ^3 /h


D . Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins) Cummins Q60 1864kw
Μηχαν Auxilary Cummins KTA38 895KW
Συνολικ κατανλωση καυσμων ≤386kg/hr
Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη 45kw (60Hp)

5. Τα μρη μα

- Μηχαν τη Cummins (αρχικ και βοηθητικ) - ΗΠΑ

- Τεχνολογα αντλιν Warman - Αυστραλα

- Υδραυλικ σστημα Rexroth - Γερμανα

- Σνιντερ ηλεκτρικ σστημα-Γερμανα

Τα ανωτρω μρη χουν μια εν του υποστριξη εξουσιοδτηση και διρκεια ζω κατασκευαστν.

5. Διπλ χαρακτηριστικ γνρισμα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν αντλιν

1. Εκολο να συγκεντρσει και να αποσυναρμολογσει
2. Προηγμνο σχδιο profssional
3. Παραδστε με το δρμο, το τρανο τη θλασσα
4. Ανταλλακτικ διαθσιμα
5. Μια λειτουργα ατμων
6. Εντελ δοκιμασμνο πριν απ το deliverie
7. Προηγμνο υδραυλικ σστημα
8. με τον κλιματισμ
9. Δροσισμνε νερ μηχαν diesel
10. Προσαρμογ μετ απ την απατηση των χρηστν


6. FAQ

Q1: Εναι το κουκκιστρι ηγετν αξιπιστη επιχερηση;
Το κουκκιστρι ηγετν εναι κατασκευαστ των υδραυλικν κουκκιστηριν αναρρφηση τεμνουσν μηχανν. Εναι ο μνο κατασκευαστ που ειδικεεται στην παραγωγ των κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν στην Κνα. Ενσωματνει την παραγωγ, το σχδιο, την Ε&Α, την εξαγωγ και την υπηρεσα μεταπωλσεων. Επιχειρσει παραγωγ βυθοκρων τη Κνα οι επαγγελματικτερε χουν του κλδου στην Ασα, τη Ρωσα, τη Μση Ανατολ, την Αφρικ και λλε χρε.
Q2: χετε την υπηρεσα μεταπωλσεων;
Ναι.
a. Εν υπρχει να ποιοτικ πρβλημα, το επισκευστε δωρεν.
b. Παρχετε στου πελτε την ελεθερη κατρτιση λειτουργα και συντρηση.
c. Υψηλ ποιτητα εξαρτματα, χαμηλ τιμ.
d. Μακροπρθεσμη ακολουθντα υπηρεσα.
Q 3: Ποια εναι η μθοδο πληρωμ;
Μπορομε να δεχτομε T/T, L/C, τη WESTERN UNION, κ.λπ.
Q4: Π να εξασφαλσει τι ο εξοπλισμ εναι καλ πριν απ την παρδοση;
a. Πριν απ την αποσνθεση, λα τα μρη χουν χαρακτηριστε.
b. λα τα μικρ μρη τθενται σε να κιβτιο με ναν κατλογο συσκευασα.
c. λα τα μεγλα μρη καθορζονται στο εμπορευματοκιβτιο με τα καλδια.
d. Πριν απ την παρδοση, λα τα πρσωπα υπεθυνα πρπει να υπογρψουν και να εξασφαλσουν τι λο ο εξοπλισμ εναι σε καλ κατσταση.
Q5: Π ελγχετε την ποιτητα των υλικν πρν παργετε το βυθοκρο;
1. Ελγξτε το επιχειρησιακν αδειν και εγγραφ του προμηθευτ πιστοποιητικ.
2. Χρησιμοποιστε ναν παχυμετρικ διαβτη για να εξετσετε το πχο του πιτου χλυβα.
3. Χρησιμοποιστε ναν ελεγκτ σκληρτητα για να εξετσετε τη σκληρτητα του πιτου χλυβα.
Q5: Μπορ να προσαρμσω τη ζωγραφικ κουκκιστηριν μου;
1. Φυσικ!
2. λα τα δομικ μρη του κουκκιστηριο DINK εναι καθαρζοντα πνακε ανατναξη πυροβολισμν με τον εγχυτρα εργαστηρων.
3. Μετ απ την κατασκευ και τη συνλευση λων των σκουριασμνων επιφανειν, των εννοντα στεν σημεων και του χαλασμνου εγχυτρα εργαστηρων, το κουκκιστρι θα καθαριστε και θα εμπυρευματιστε.
4. Το χρμα ψεκασμο των μερν μηχανν που παρχονται απ τον τρτο θα καθαριστε και θα τροποποιηθε με το αρχικ χρμα.
5. Σμφωνα με το χρμα σχεδου που απαιτεται απ τον ιδιοκττη.
Q6. Ερτηση: Ποιο εναι ο λιμνα τη αποστολ;
Απντηση: Συνθω στλνουμε απ το λιμνα Tianjin. Εν θλετε να στελετε απ ναν λλο λιμνα, μπορομε να συντονσουμε με σα.

7. Π να επιλξει το κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

Πώς να επιλέξει το κουκκιστήρι - κουκκιστήρι ηγετών

8. Πελτη κουκκιστηριν ηγετν

Πελάτης κουκκιστηριών ηγετών

10. Εξεταστικ εικνα κουκκιστηριν αναρρφηση κοπτν

Διπλό κουκκιστήρι αναρρόφησης κοπτών αντλιών - κουκκιστήρι ηγετών

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ