Leader Dredger Co., Ltd

κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν ΓΑΤΩΝ C9.3 325KW 500mm

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: Κνα
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD4500
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ΙΝΤΣΑ: 20 ~ 22 ντσα Βθο εκβθυνση (μ): 15
Κρια δναμη μηχανν (KW): 955 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 325
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 500 Εφαρμογ: Εκβθυνση λιμνν, εκβθυνση λιμνν
προσαρμοσμνο: προσαρμοσμνο ρο: Νο
κθεση δοκιμ μηχανημτων:: Παρεχμενο Εξουσιοδτηση των τμημτων πυρνων:: 1 το
ρο:: Νο Σστημα ελγχου:: υδραυλικ σστημα ελγχου
Τπο μρκετινγκ:: Καυτ προν 2020 Τμματα πυρνων:: PLC, μηχαν, ρουλεμν, κιβτιο ταχυττων, μηχαν, εργαλεο, αντλα
Υπηρεσα μεταπωλσεων παρεχμενη:: Τηλεοπτικ τεχνικ υποστριξη, ελεθερα ανταλλακτικ, σε απευθεα σνδεση υποστριξη, εγκατσταση τ Εργοτξιο:: Ποταμ/λιμνα/λμνη/παραλιακ περιοχ
Σστημα λειτουργα:: Σστημα Siemens Επιλογ:: ο βραχονα αγκρων, ξεχορταριζει τη μεταφορ, το σωλνα στροφων, κ.λπ.
Υψηλ φω:

325kw κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

,

C9.3 κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν

,

σκφο κουκκιστηριν 500mm

Περιγραφ προντων

Παρχετε το προσαρμοσμνο σκφο κουκκιστηριν για το ειδικ πργραμμα εκβθυνση, την κατλληλη μεταφορ και τη γργορη παρδοση

1. Περπου χαρακτηριστικ γνωρσματα σκαφν κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν:

1. Βαρων καθηκντων, υψηλ αναλογα συγκντρωση, ριστο περιθριο μορων και μεγλη απσταση απαλλαγ

2. Βλτιστη διαμρφωση τη δναμη και των υδραυλικν μονδων (λιγτερε λειτουργικ δαπνε)

3. Αποσπσιμη δομ, εκολη να αποσυνθσει και να μεταφρει.

4. Διπλ ισχυρ κινσει τρυπανιν (απεριριστοι μπροστιν και οπσθιο)

5.Large λειτουργντα σειρ του βραχονα ζυγοστατν

6. Εξοπλισμνο με να αυτοπροωθομενο σστημα που μπορε να κινηθε προ τι διαφορετικ θσει εργασα να ρυμουλκηθε με tugboat

7. Η κρη κοπτν μπορε να αντικατασταθε σμφωνα με τι διαφορετικ καταστσει

8. Εναι εκολο να εξεταστον λα τα μρη, ειδικ τρωτ μρη τη αραι αντλα ακρν.

9. Σστημα ψξη γλυκο νερο.

10. Ασφαλ και εκολο να λειτουργσει

11.Can σχεδιζεται και κατασκευζεται σμφωνα με τι απαιτσει σα

Εργοστάσιο κουκκιστηριών ηγετών

2. Περιγραφ σκαφν κουκκιστηριν κουκκιστηριν ηγετν:


Τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν εναι συνθω εκολο να μεταφεθον με το δρμο, το τρανο το σκφο λγω του λογικν μεγθου και του βρου διφορων μετακινομενων ενοττων του. Το πλρε κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν αποτελεται απ ναν κριο πκτωνα και δπλευρου πκτωνε, οι οποοι τοποθετονται στον κριο πκτωνα χρησιμοποιντα τα βαρων καθηκντων μτια και τι καρφτσε χλυβα στο καττατο σημεο τη φλοδα, τα οποα συνδονται στο ψο γεφυρν. Ο πκτωνα εναι μια ενωμνη στεν δομ χλυβα με τα βαρι πλασια, τι ακτνε και τι διαμκει ακτνε. Κατ να εκβαθνει εν εναι απαρατητο, η πρσθετη ενσχυση μπορε να τοποθετηθε για να αντισταθε λε τι δυνμει. Τα κουκκιστρια αναρρφηση κοπτν χρησιμοποιονται ευρω για τον καθαρισμ βορκου ποταμν, τη λμνη και την απολμανση λιμνν, να εξαγγουν προγρμματα, καθαρισμ λιμνων και κατασκευ μμου.

σκάφος κουκκιστηριών

3. Τεχνικ προδιαγραφ σκαφν κουκκιστηριν κουκκιστηριν LD4500 ηγετν

A . Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο βθο εκβθυνση (μ) 15m
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h
Τρπο αντλιν εκβθυνση 550/500mm

B . Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ) 38.5m
Ερο (μ) 7.8m
λξη (μ) 1.3m
Απσταση απαλλαγ (μ) 2000m
Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ) 200MT
Μκο σκαλν 21m

C . Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h


D . Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins) ΓΑΤΑ 3512C 955kw
Μηχαν Auxilary ΓΑΤΑ C9.3 325KW
Συνολικ κατανλωση καυσμων ≤205kg/hr
Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη 30kw (40Hp)

4. Χαρακτηριστικ γνωρσματα σκαφν κουκκιστηριν

1. Ο κπτη κνηση υδραυλικν αντλιν, βαρολκα ξεχορταριζει του κριο

2. Η κρια μηχαν οδηγε την αντλα μσω του κιβωτου ταχυττων

3. Αντλα μσα engineroom

4. Σχδιο τη υψηλν μεγλη τηλεφωνικ απσταση παραγωγ και τη αξιοπιστα, εκολο λεγχο, απλ συντρηση

5. Αυστραλιαν αντλα τεχνολογα

6. Δισημο ηλεκτρικ σστημα ευρωπακ-εμπορικν σημτων και υδραυλικ σστημα

7. Μηχανοστσιο μεγλο και δροσερ, και εκολο να διατηρσει

8. Ο βυθοκρο μπορε να εξοπλιστε με διφορε επιλογ πω

Οι βραχονε αγκρων/ξεχορταριζουν τι μεταφορ/αυξνοντα το βθο εκβθυνση/το συμπληρωματικ station/GPS σστημα εκβθυνση μνο-Propell/αντλιν

Κουκκιστήρι ηγετών Desgin

5. Υδραυλικ σστημα: Γερμανικ υδραυλικ μρη εμπορικν σημτων:

Για να οδηγσει: 1 επιγραφ κοπτν, 1 βαρολκο σκαλν, 2 δευτερεοντα βαρολκα, 2 ξεχορταριζει κριο, 2 υδραυλικ αντλε, και πολλ υδραυλικ βαλβδε που η πρσθετη αντλα κτακτη ανγκη μπορε να οδηγσει λα τα υδραυλικ μρη χρησιμοποιντα το πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη.

Υδραυλικό σύστημα: Γερμανικά υδραυλικά μέρη εμπορικών σημάτων

6.Leader πελτη σκαφν κουκκιστηριν κουκκιστηριν

πελάτης σκαφών κουκκιστηριών

7. LD4500 σκφο κουκκιστηριν

24 σκάφος κουκκιστηριών εκβάθυνσης περιβάλλοντος ίντσας με τη δύναμη μηχανών 955kw

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα

Μπορε να εσαι σε αυτ