Leader Dredger Co., Ltd

Αναπληρσιμο κουκκιστρι σκαλν κδων ποταμν δοντιν κοπτν με τα δευτερεοντα βαρολκα

Λεπτομρειε:
Τπο καταγωγ: ΚΙΝΑ
Μρκα: Leader Dredger
Πιστοποηση: ISO 9001
Αριθμ μοντλου: LD4500
Πληρωμ & Αποστολ ροι:
Ποστητα παραγγελα min: να κουκκιστρι
Τιμ: Free Consultation
Συσκευασα λεπτομρειε: Στο εμπορευματοκιβτιο το μαζικ σκφο
Χρνο παρδοση: Χρονικ ανοχ μγιστη εποχ: 1-3 μνε Απ τη χρονικ ανοχ εποχ: 1-3 μνε
ροι πληρωμ: L/C, T/T
Δυναττητα προσφορ: 20
  • Λεπτομερ ενημρωση
  • Περιγραφ προντων

Λεπτομερ ενημρωση

Τπο: Κουκκιστρι αναρρφηση κοπτν Τπο δναμη: Diesel
ΙΝΤΣΑ: 20 ~ 22 ντσα Βθο εκβθυνση (μ): 15
Κρια δναμη μηχανν (KW): 955 Βοηθητικ δναμη μηχανν (KW): 325
Διμετρο σωλνων (χιλ.): 500 Εφαρμογ: Εκβθυνση λιμνν, εκβθυνση λιμνν
Προσαρμοσμνο: Προσαρμοσμνο ρο: Νο
κθεση δοκιμ μηχανημτων:: Παρεχμενο Εξουσιοδτηση των τμημτων πυρνων:: 1 το
ρο:: Νο Σστημα ελγχου:: υδραυλικ σστημα ελγχου
Τπο μρκετινγκ:: Καυτ προν 2020 Τμματα πυρνων:: PLC, μηχαν, ρουλεμν, κιβτιο ταχυττων, μηχαν, εργαλεο, αντλα
Υπηρεσα μεταπωλσεων παρεχμενη:: Τηλεοπτικ τεχνικ υποστριξη, ελεθερα ανταλλακτικ, σε απευθεα σνδεση υποστριξη, εγκατσταση τ Εργοτξιο:: Ποταμ/λιμνα/λμνη/παραλιακ περιοχ
Σστημα λειτουργα:: Σστημα Siemens Επιλογ:: ο βραχονα αγκρων, ξεχορταριζει τη μεταφορ, το σωλνα στροφων, κ.λπ.
Υψηλ φω:

22 βυθοκρο σκαλν κδων ποταμν ντσα

,

Αναπληρσιμο βυθοκρο σκαλν κδων δοντιν κοπτν

,

Κουκκιστρι σκαλν κδων με τα δευτερεοντα βαρολκα

Περιγραφ προντων

Βυθοκρο ποταμν για την πληση με την ισβια τεχνικ βοθεια, που εξοπλζεται με τα αναπληρσιμα δντια κοπτν

1. Περπου υπηρεσε βυθοκρων ποταμν κουκκιστηριν ηγετν:

1. Οι νθρωποι Profestional εξυπηρετον τον τεχνικ συμβουλεονται.

2. λα τα κουκκιστρια μπορον να εναι.

3. Εμαστε εργοστσιο που μπορε να παρχει την υψηλτερη ποιτητα και τη χαμηλτερη τιμ.

4. Ελεθερη εγκατσταση τομων, αναθτοντα, εκπαιδευτικ και και ελεθερα σχδια προντων.

5. Παρχετε την επαγγελματικ υπηρεσα και το providesolution εγκαρω.

6. Ελεθερη επισκευ εν τα ποιοτικ προβλματα συμβανουν.

7. Αρμδια ομδα πωλσεων, ομδα σχεδου, ομδα διαθσιμο 24/7 κατασκευ για να εξυπηρετσει καλτερα του πελτε

8. Προσφορ των ανταλλακτικν σε μια απορριμμνη τιμ

Εργοστάσιο κουκκιστηριών ηγετών

2. Γιατ επιλξτε το βυθοκρο ποταμν κουκκιστηριν ηγετν:

Το διπλ σκφο κουκκιστηριν αντλιν κουκκιστηριν ηγετν χει τα χαρακτηριστικ τη ισχυρ γεωγραφικ προσαρμοστικτητα περιβλλοντο, τη απλ δομ, τη εκολη συντρηση, τη αξιπιστη απδοση, τη μακρι ζω υπηρεσιν, του χαμηλτερου κστου, και του μεγλου φρτου εργασα (800 ω 12000 κυβικ μτρα αν ημρα). Εναι μια θαλσσια εκβθυνση και να ιδανικ για την εκβθυνση καναλιν. Μπορε επση να χρησιμοποιηθε για την αλατισμνη μεταλλεα στι αλατισμνε λμνε, παρκτια και την εκβθυνση ποταμν, τη σκληρ μεταλλεα κοιτν ποταμο, τη βελτωση υδτινων οδν και την ανπτυξη. Η εκβαθυμνη μμο μετ απ να κοσκινσει και το χωρισμ εναι καθαρ και χωρ ακαθαρσε, κνοντα το μια ιδανικ επιλογ για τη Οικοδομικ Βιομηχανα.

1, διαβολευση και υπηρεσε σχεδου

2, παρχουν την υποστριξη προγρμματο βασισμνη στι συνθκε εργασα του πελτη

3, προβανουν στι συστσει εξαρτημτων βασισμνε στι απαιτσει πελατν

4, οδηγ εγκαταστσεων περιοχν

5, γενικ διρθωση

6, κατρτιση προ-εργασα

7, ακολουθντα υπηρεσα καθοδγηση

8, παρχουν τι μεταπωλσει εν του

9, παρχουν τα μνιμε εξαρτματα τι συμβουλευτικ υπηρεσε

Βυθοκόρος ποταμών

3. Τεχνικ προδιαγραφ βυθοκρων ποταμν κουκκιστηριν LD4500 ηγετν

A . Χαρακτηριστικ γνωρσματα εκβθυνση

Τυποποιημνο βθο εκβθυνση (μ) 15m
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h
Τρπο αντλιν εκβθυνση 550/500mm

B . Κρια χαρακτηριστικ

Γενικ μκο (μ) 38.5m
Ερο (μ) 7.8m
λξη (μ) 1.3m
Απσταση απαλλαγ (μ) 2000m
Συνολικ ξηρ βρο περ. (ΑΜ) 200MT
Μκο σκαλν 21m

C . Αντλα βυθοκρων: Αντλα τεχνολογα τη Αυστραλα

Απ το υλικ χυτοσιδρου κραμτων για την καλτερη αντσταση γδαρσματο, λειαντικ, σκληρτητα, περισστερο than68HRC. Μεγαλτερη ικαντητα εργασα, περισστερη αποδοτικτητα, που οδηγεται μσω του κιβωτου ταχυττων.
Μγιστη ικαντητα μιγμτων (m/h) 4500m ^3 /h
Στερε ικαντητα (περ.) 900m ^3 /h


D . Μηχαν

Κρια μηχαν diesel (Cummins) ΓΑΤΑ 3512C 955kw
Μηχαν Auxilary ΓΑΤΑ C9.3 325KW
Συνολικ κατανλωση καυσμων ≤205kg/hr
Πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη 30kw (40Hp)

4. Βυθοκρο Desgin ποταμν

1. Ο κπτη κνηση υδραυλικν αντλιν, βαρολκα ξεχορταριζει του κριο


2. Η κρια μηχαν οδηγε την αντλα μσω του κιβωτου ταχυττων


3. Αντλα μσα engineroom


4. Σχδιο τη υψηλν μεγλη τηλεφωνικ απσταση παραγωγ και τη αξιοπιστα, εκολο λεγχο, απλ συντρηση


5. Αυστραλιαν αντλα τεχνολογα


6. Δισημο ηλεκτρικ σστημα ευρωπακ-εμπορικν σημτων και υδραυλικ σστημα


7. Μηχανοστσιο μεγλο και δροσερ, και εκολο να διατηρσει


8. Ο βυθοκρο μπορε να εξοπλιστε με διφορε επιλογ


9. πω: Οι βραχονε αγκρων/ξεχορταριζουν τι μεταφορ/αυξνοντα το βθο εκβθυνση


10. Συμπληρωματικ station/GPS σστημα εκβθυνση μνο-Propell/αντλιν

Κουκκιστήρι ηγετών Desgin

5. Υδραυλικ σστημα: Γερμανικ υδραυλικ μρη εμπορικν σημτων:

Για να οδηγσει: 1 επιγραφ κοπτν, 1 βαρολκο σκαλν, 2 δευτερεοντα βαρολκα, 2 ξεχορταριζει κριο, 2 υδραυλικ αντλε, και πολλ υδραυλικ βαλβδε που η πρσθετη αντλα κτακτη ανγκη μπορε να οδηγσει λα τα υδραυλικ μρη χρησιμοποιντα το πρσθετο σνολο γεννητριν κτακτη ανγκη.

Υδραυλικό σύστημα: Γερμανικά υδραυλικά μέρη εμπορικών σημάτων

6.Leader πελτη βυθοκρων ποταμν κουκκιστηριν

Πελάτης βυθοκόρων ποταμών

7. LD4500 βυθοκρο ποταμν

24 βυθοκόρος ποταμών εκβάθυνσης περιβάλλοντος ίντσας με τη δύναμη μηχανών 955kw

8. Βυθοκρο FAQ ποταμν:

Q: Δεν χω χρησιμοποισει ποτ αυτ το εδο μηχαν, τι πρπει εγ να κνω;

Απντηση: Οι μηχανικο μα θα σα καθοδηγσουν για να εγκαταστσουν και να χρησιμοποισουν, και θα παρσχουμε τα αγγλικ εγχειρδια και τα βντεο οδηγα.
ταν οι μηχανικο μα το εγκαθιστον για σα στο εξωτερικ, θα εκπαιδεσουν το προσωπικ σα δωρεν.

Q: Η περοδο εξουσιοδτηση;

Απντηση: Παρχουμε την εξουσιοδτηση 1 του και την ελεθερη συντρηση. Θα σα στελουμε τα χαλασμνα μρη σε εντ τη περιδου εξουσιοδτηση. Παρακαλ αισθανθετε ελεθερο να μα ρθει σε επαφ με 24 ρε μσω του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου/Skype/Whatsapp.

Q2. Ποια υπηρεσα το κουκκιστρι ηγετν παρχει;

Απντηση: Ελεθερε διαβουλεσει κουκκιστηριν, που σρουν το σχδιο, την προσαρμογ, την επσκεψη, τη 24/7 διαθεσιμτητα, τη τεχνικ υποστριξη ελεθερη διρκεια ζω συνελεσεων, κατρτιση, λειτουργικο δοκιμ και.

Ελτε σε επαφ μαζ μα

Εισγετε το μνυμ σα